Uudised

.ee ja domeenindusega seotud uudised

Tagasi

Uus aasta, uues kuues .ee reeglistik!

Soovid endale .ee domeeni registreerida võimalikult lihtsalt? Korraldad üritust ja vajad uudise reklaamimiseks kodulehte vaid mõned kuud? Huvitav, kas domeeninime saab pärida? Oled mures, sest sul polnud võimalik soovitud vabanevat domeeninime registreerida? Soovid .ee registripidajaks saada veelgi väikesemate kuludega? Meil on kõikidele Su küsimustele vastused olemas! Loe edasi!
Vaata Heleni täispikka blogipostitust SIIT.

Enam pole vaja anda meile oma postiaadressi!

Üks oluline muudatus on kaotada ära postiaadressi küsimise nõue. Kuna Eesti Interneti SA (EIS) kohustus on koguda domeeniomanike kohta infot väga minimaalselt, siis oleme jõudnud järelduseni, et täna puudub sisuliselt vajadus postiaadressi andmeid kasutada. 

Domeenile ei pea lisama nimeservereid, et see netis kättesaadavaks teha!
Samuti ei pea tulevikus enam domeeni registreerimisel lisama domeeni külge kahte seda teenindavat nimeserverit. Tundub keeruline? Juhul, kui domeeni registreerijal puudub huvi enda domeeni realiseerida (nt koduleht luua, s.t teha domeen avalikuks), vaid üksnes registreerida domeen ilma kasutusele võtuta (nt kaitsta enda kaubamärki või ettevõtte nime), siis tänane regulatsioon seda ei võimalda. Need tuleb lisada alles siis, kui on soov domeen internetis kättesaadavaks teha.

Registreeri .ee domeen lühemaks ajaks kui aasta
Lisaks loome registripidajatele võimaluse pakkuda domeeni kasutajatele lühemaid ja pikemaid registreerimisperioode (see pole kohustuslik). Kui täna on domeeni võimalik registreerida üksnes 1-3 aastaks, siis tulevikus on seda võimalik registreerida 3/6/9 kuuks ja 1-10 aastaks. Alla aastased perioodid ongi mõeldud just lühiajaliste projektide jaoks, kus kapitali ja kindlust vähe, või kui domeeni soovitaksegi vaid lühiajaliselt kasutada. Lühikesed ja pikad registreerimisperioodid muutuvad kättesaadavaks alates 1. maist 2017. 

Kas domeeni saab ka pärida?
Lisaks võimaldab uus regulatsioon domeeni pärida. See tähendab, et juhul kui eraisikust domeeniomanik sureb, saab tema pärija taotleda pärimisdokumendi alusel (notariaalselt tõestatud akt) domeeni enda nimele. Juhul, kui pärijaid on mitu, tuleb neil omavahel vastavalt pärimisõiguse üldpõhimõtetele otsustada, kes domeeni omanikuks saab - alati on võimalus, et domeenile jääb mitu haldajat (halduskontakti), s.t kõik pärijad saavad sisuliselt domeeniga olla seotud.

Domeenivaidluse menetlus muutub kiiremaks!
Veelgi enam, ka domeenivaidluste komisjoni (DVK) menetlus muutub kiiremaks. Nimelt tuleb vastaspoolel vastata vaidlustusavaldusele mitte 20, vaid 14 päeva jooksul. Samuti peab komisjoni liige tegema otsuse mitte 1 kuu, vaid 20 päevaga. Ilmselgelt on tulevikus tegemist veelgi efektiivsema menetlusega!

Kuidas lahendada olukorda, kus tehniliselt võimekamad registreerijad napsavad domeene?
Samuti on üheks probleemiks, et nn ihaldusväärsed kustuvad domeenid saab tehniliselt võimekam registreerija (nim. ka drop catcher) endale pea samal sekundil, kuid domeen vabaneb. Analüüsi tulemusena jõudsime seisukohale et, oksjonikeskkond on hetkel parim katse, kuidas kustunud domeenide soetamisel luua samaväärsed võimalused kõigile, selle kaudu on võimalik domeeni soetada vastavalt isiku väärtushinnangule. Oksjonikeskkonda on kavas rakendada 2017 II pooles.

Soovid saada .ee registripidajaks? Alljärgnev on Sulle!
Samuti teeb uus regulatsioon .ee registripidajaks saamise huvitatud isikutele soodsamaks. Pärast jõustumist ei kogu EIS enam registripidajatelt tagatisdeposiiti summas 1200 eurot (mida võis üksnes lepingurikkumiste puhul rakendada), vaid see summa tuleb tulevikus tasuda ettemaksuks. See tähendab, et 1200 eurot saab iga registripidaja kasutada domeenide registreerimiseks ja pikendamiseks, lepingurikkumiste puhul jääb leppetrahvi nõue lepingusse ikka sisse, kuid selle nõuame registripidajalt välja rikkumise korral eraldi nõudega, mitte ei arva deposiidist maha. Samuti lisasime lepingusse punkti, et nt juhul, kui registripidaja ei tasu rikkumise olukorras trahvi, võib EIS keelata tal kuni tasumiseni uute domeenide registreerimise.

Muudatused jõustuvad 1. jaanuarist 2017, uued registreerimisperioodid domeenireeglites 1. maist 2017. aastal.

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi