Uudised, sündmused ja blogi

Siit leiad kõik meie uudised, blogipostitused ja ürituste, hoolduste ja katkestuste informatsiooni.

Tagasi

EISi strateegilised tegevused aastaks 2019-2021

Sihtasutuse nõukogu kinnitas 7. novembril uue strateegiaperioodi tegevused ehk juhised aastateks 2019-2021. Strateegias on järgmised 5 peamist tegevusvaldkonda: 1. DNS-teenuse kättesaadavuse, stabiilsuse ja turvalisuse tagamine; 2. domeeniregistri arendused: 2.1.registrisüsteemi arendus, 2.2..ee registreerimise teenuse arendus. 3. EISi arendamine; 4. Koostöö sidusgruppidega; 5. Eesti Interneti arendus.
EISi strateegilised tegevused aastaks 2019-2021
Strateegiadokument oli üleval avalikuks kommenteerimiseks EISi kanalites, arutelud peeti nii nõukogu enda kui .ee registripidajatega.

EIS-i missioon on Eesti maatunnusega tippdomeeni .ee infrastruktuuri haldamine, arendamine ja turvalisuse tagamine, domeeninimede  registreerimise korraldamine internetikogukonna, sealhulgas avalikes huvides. 

EIS-i visioon on olla stabiilse ja turvalise domeeninimede süsteemi tagaja, tasakaalustada ja arvestada sidusrühmade erinevaid huvisid ning tegutseda ülemaailmse interneti .ee osa ladusa toimimise nimel.  

Meie põhiväärtusteks on usaldusvaäärsus, avatus, koostöö, läbipaistvus ja asjatundlikkus. 

Uue strateegia perioodi 2019 – 2021 väljakutseteks saavad olema .ee kui ülemaailmselt avatud rahvusdomeeni elujõulisuse tagamine ja globaalse domeeniäri kontekstis .ee turuosa säilitamine Eestis. Samuti on meie üks tegevussuund Eesti internetikogukonnas domeeni valdkonna ja internetihalduse alase arutelukultuuri edendamine. Tehniliseks väljakutseks saab 99,99% toimiv DNS infrastruktuur ja kasvavatele küberohtudele valmisolek.  

Detailseid strateegilisi tegevusi vaata siit

Kommentaarid

105.02.2021

555

105.02.2021

555

105.02.2021

555

105.02.2021

555

105.02.2021

555

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi