Uudised, sündmused ja blogi

Siit leiad kõik meie uudised, blogipostitused ja ürituste, hoolduste ja katkestuste informatsiooni.

Tagasi

Kes ikkagi valitseb tulevikus internetti?

USA Kongressi mitmed liikmed on häiritud ja mures. Mures Obama administratsiooni otsuse pärast lõpetada leping ICANN-ga ja anda senised kaubandusministeeriumi (edaspidi NTIA) funktsioonid seoses olulise osa interneti haldamisega üle globaalsele internetikogukonnale. Siis kellele täpselt?

Selle üle ongi väga erinevatel foorumitel alates 14. märtsist 2014 käinud kirglikud debatid. Õnneks andis NTIA ette kriteeriumid www.ntia.doc.gov/press-release/2014/ntia-announces-intent-transition-key-internet-domain-name-functions või kui tahate tingimused, millele uus mudel peaks vastama. Kus me täna oleme, kui tähtajani - 09.2015 on jäänud vähem kui 6 kuud? Vaatan asja ICANNi poolt.

Ma ei hakka üles loetlema kõiki töögruppe, mis ICANN-i sees on selleks puhuks moodustatud. Neid on rohkem kui 10. Jätan vahele ka arutelud, kuidas peaks tulemuseni jõudma ja keskendun sisule. Niipalju küll, et käima on lükatud 2 protsessi:

1. IANA haldamise üleminek; 
2. ICANN-i enda avatuse ja järelevalve uus mudel.

Selge, et ICANN-i enda usaldusväärsus peab olema plekitu, seega keskendun IANA-ga seotud aruteludele. Tänaseks on omapoolsed ettepanekud kogukondades läbi rääkinud ja esitanud numbrite ning protokollide esindajad. Nimede kogukond teeb palavikuliselt tööd oma ettepaneku kallal. Cross Community Working Group (CWG) tuli välja ettepanekuga 1.12.14 www.icann.org/public-comments/cwg-naming-transition-2014-12-01-en. NTIA tingimuste listis oli ka klausel, et ei aksepteerita oma rolli asendumist valitsuste poolt juhitud või valitsustevahelise rahvusvahelise organisatsiooni lahendusega. MSM (multistakeholder model) on ja peab jääma interneti haldamise aluspõhimõtteks.

Tänaseks on arutluse all põhimõtteliselt 2 mudelit. Lihtsustatult ICANN-i sisene ja - väline mudel. Sisemise mudeli puhul võtab ICANN üle NTIA funktsioonid muutes sisemisi regulatsioone (nn. golden bylaw loomine) ja välimise mudeli puhul ehitatakse mudel väljaspoole ICANN-i.
Mõlema mudeli ühised komponendid on:

Multistakeholder Review Team (MRT) - MSM esindajad, kes vastutavad kõigi oluliste (kriitiliste) otsuste vastuvõtmise eest;
Customer Standing Commitee (CSC) - vastutab IANA toimimise eest klientide vaatenurgast (peamiselt cc ja gTLD registrid);
Independent Appeals Panel - appellatsioonid IANA tegevuse või tegevusetuse peale. 
Välisel mudelil lisandub:
Contract CO. - IANA ülesannete täitmiseks lepingu sõlmimise õigust omav “keha”;

Mõlemad mudelid toetavad eraldatuse printsiipi e. IANA tegevus peab olema eraldatud ICANN-ist või välistest “kehadest”. Täna käibki arutelu ka selle üle, kas kõik need uued “kehad” on mõistlikud. Kas interneti kättesaadavus ja stabiilsus säilib. Ühelgi osapoolel ei tohi olla võimalust “kaaperdada” internetti. Seetõttu plaanitakse mudel läbi testida, et see töötaks ka tegelikult, mitte ainult teoreetiliselt. Ja kõike seda globaalse kogukonnaga läbi rääkides. Muide, valdav enamus globaalsest internetikogukonnast on tänase IANA tööga väga rahul.
Juba 1996. aastal olid USA Kongressi liikmed murelikud. Kaitsevägi enam ei tahtnud, akadeemilised ringkonnad ei suutnud internetti lõpuni hallata. Sündiski ICANN ja ajutise lahendusena seotuna USA valitsusega …


Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi