Uudised, sündmused ja blogi

Siit leiad kõik meie uudised, blogipostitused ja ürituste, hoolduste ja katkestuste informatsiooni.

Tagasi

KüberPähkli võistlus aitas leida noori küberkaitse talente

KüberPähkli 7.-12. klassidele suunatud koolivooru ja üleriigilise võistluse “CyberSecurity meets Robotex” eesmärgiks oli leida küberkaistse talente, kes oskavad valdkonna probleeme lahendada, mõtlevad kastist välja ning oskavad teha õigeid strateegilisi valikuid.
KüberPähkli võistlus aitas leida noori küberkaitse talente
KüberPähkli võistlusel osales individuaalselt 52 kooli (~1000 õpilast) üle Eesti ja nendest 26 võistkonda soovisid edasi tulla ka "CyberSecurity meets Robotex” lõppvõistlusele Robotexil (tulemused leiad siit).

Koolivoorust selgus, et osalenud 1000 õpilaste hulgast oli talente 17%, kuid üldine oodatud õpilaste tase antud teemas oli pigem madal, mida kindlasti mõjutas ka ülesannete lahendamise ajafaktor. Õpilastele ei antud piisavalt aega ülesannete lahendamiseks, mis suunas neid tegema strateegilisi valikuid. 1/3 testis osalejatest on IT-huvilised ja 2/3 kõikidest vastajatest pidas antud küsimuste ja teemade enamat tutvustamist koolis oluliseks.

Tulemuste analüüsimisel selgus, et tavalistel õpilastel tekkis ülesannete lahendamisel mitmeid muresid:
  • julgus ülesandeid vahele jätta;
  • kartus valesti vastata;
  • oskamatus internetti enda heaks ära kasutada;
  •  abiks pakutud vihjeid ei soovitud kasutada, sest kardeti kaotada punkte. 
Samamoodi jäid tavalised õpilased oma vastustes pinnapealseks ning jätsid vahele küsimustele vastamise, mis oleks aidanud saada lisapunkte. Eelistatumad oleksid olnud valikvastused, kus eksimisvõimalus on madalam. Edukamad ülesanded olid valikvastustega terminite seletused, tundmatu kirja avamine/kustutamine ja veateatele vastuse leidmine.

Eelevale vastupidiselt käitusid koolivoorus aga talendid, kes valisid lahendamiseks strateegiliselt sobilikumad ülesanded, milles sai enam punkte või mis tundusid ajaliselt kiiresti tehtavad. Ülesandeid lahendati põhjalikult ehk kirjeldati ära kõikvõimalikud lahendused ja vastati kõikidele küsimustele, mis tagas edu. Talendid näitasid üles loovust vastuste leidmisel ja ka vastamisel. Talentidel oli võimalus näidata ka tehnilisi oskuseid pildi sisse peidetud sõnumi leidmises ja veebiserveris muudetud faile ja veebilehe koodi tuvastades.

Võistluse “CyberSecurity meets Robotex” (edaspidi CSMR) tulemused näitasid, et segameeskonnad töötasid kenasti ühise eesmärgi nimel, täiendades üksteise oskuseid. Tüdrukud oskuste osas tagaplaanil ei olnud, mida enamasti IT-võistlustel kardetakse. Ülesannete lahendamise edukus sõltus suuresti valitud strateegiast, kui ka oskusastmest/elukogemusest. Kutsekoolide ja põhikoolide õpilased olid selles nõrgemad kui gümnaasiumiõpilased. Parimaid tulemusi said meeskonnad, kes lahendasid edukalt keerulisi ja tehnilisi ülesandeid, kes jagasid ülesanded ära meeskonnaliikmete vahel. Võistlus oli tasavägine, sest ükski meeskond ei olnud varasemalt antud teemaga kokku puutunud. Eriti eredalt särasid gümnaasiumimeeskonnad.

Küberpähkli koolivooru ja CSMRi läbiviimisel ja analüüsimisel osalenud eksperdid: Birgy Lorenz, (TTÜ, projektijuht, teadur), Mati Leet (TalTech, magistrant, KüberPähkli koolivooru ülesannete looja), Triin Muulmann (Kehtna Kutsehariduskeskus, CyberSecurity meets Robtex peakohtunik), Taavi Eomäe (Tartu Ülikool, KüberNaaskli võistluse Eesti meeskonna esindaja), Marily Hendrikson (Startup Estonia küberkaitse valdkonna projektijuht).

Loe lisa siit.

Küberpähkli testimise läbiviimist toetasid Kaitseministeerium ja Eesti Interneti Sihtasutus. Uuringu viis läbi Tallinna Tehnikaülikooli Küberkriminalistika ja Küberjulgeoleku Keskus. CSMR võistluse toetajad olid Telia Eesti AS, CGI Eesti AS ja Malwarbytes Estonia OÜ, Eesti Interneti Sihtasutus, Kaitseministeerium, TalTech, Startup Estonia, Zone Media OÜ, Kehtna Kutsehariduskeskus, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, CTF Pärnu, MTÜ Forwardspace, Eesti NATO Ühing, Haridus ja Teadusministeerium, Politsei- ja Piirivalveamet.

Lisainfo: Birgy Lorenz, KüberOlümpia projektijuht, birgy.lorenz@ttu.ee.

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi