Uudised, sündmused ja blogi

Siit leiad kõik meie uudised, blogipostitused ja ürituste, hoolduste ja katkestuste informatsiooni.

Tagasi

Kust tuleb domeeni hind?

Seoses uudisega järgmisel aastal taas langevast domeeni hinnast, mis nii mõneski rõõmsa emotsiooni kõrval ka küsimusi võib tekitada, tundus olevat hea moment kirjutada sellest, kuidas domeeni hind EISis sünnib.

Eesti Interneti SA (EIS) on eraõiguslik mittetulunduslik sihtasutus. Siit tulevadki hoobilt välja kõik olulised domeeni hinna kujundajad. EIS on finantsiliselt sõltumatu ja peab ennast ise ära majandama oma teenitavate tuludega. Kui tulusid peaks olema rohkem kui kulusid, siis kogu tulem (kasumi mõistet sellist tüüpi organisatsioonidel pole) liigub automaatselt reservi, kust seda järgmistel perioodidel kasutada saab - asutajad, kelleks on MKM riigi ja ITL erasektori esindajana, ei saa reservi nö omanikutuluna välja võtta. Sihtasutustel on alati väga selge eesmärk, mis seab selged piirid nii tulu- kui kuluallikatele. EISi puhul on selleks Eesti riigitunnusega domeeni ning teiste Eestiga seotud tipptaseme domeenide halduse ja registreerimise korraldamine. Sinna juurde käib lisaks ka siis DNS süsteemi toimivuse tagamine ja Eesti esindamine rahvusvahelistes domeenivaldkonna organisatsioonides. Täna tähendab see siis .ee arendamist ning selle jätkusuutlikkuse ja kättesaadavuse tagamist.

Lühidalt ja inimlikult - seega on EISil kasutada vaid see raha, mida .ee registreerijad domeeni registreerimiseks ja pikendamiseks maksavad ja kulutada saame seda vaid nende samade registreerijate hüvanguks. Seega võib vormida valemi, kus domeeni hind võrdub planeeritud kulude ja järgnevaks perioodiks prognoositud domeenide arvu jagatisega.

EIS on vaid 5 aastat tegutsenud noor oganisatsioon ja alles õpime Eesti domeeni valdkonna dünaamikat ja ka ise end tundma. Oleme kogu selle aja pidevalt alahinnanud registreerijate aktiivsust ja ülehinnanud oma võimet raha kasutada. See tõttu sai ka .ee domeeni poliitika muutmisel tagantjärele targutades seatud liiga kõrge domeeni hind. Aasta-aastalt oleme saanud täpsemaks oma prognoosid domeenide registreerimise osas ja lihvinud oskust kulusid planeerida. Turunduslikult võiks öelda, et oleme muutunud efektiivsemaks. Kindlasti on suur osa ka sellel, kuid paljus on kulude vähenemise taga paranenud oskus täpsemat eelarvet koostada.

Ettenägematute kulude ja muude tulusid ja kulusid drastiliselt mõjutada võivateootamatuste eest kaitsmiseks on EISil ette nähtud ka toimepidevusreserv. Et aga reserv on juba jõudnud oma määratud suuruseni, siis on aeg lisada domeen hinna valemisse uus muutuja. Domeeni hind võrdub planeeritud kulude ja eelmiste perioodide tulemi vahe ning prognoositud domeenide arvu jagatisega. Jätkusuutlikkust silmas pidades oleme ära piiranud toimepidevusreservi vahendite kasutamise vaid EISi arengust lähtudes - see on siis eelkõige meie tark- ja riistvara lahendused, mis aitavad tagada parema ja konkurentsivõimelisema teenuse. Hinda kujundades peame samas ka silmas pidama ohtu, et liiga suure langetamise tulemusena järgnevatel perioodidel ei tuleks seda jälle tõstma hakata. Soovime jõuda võimalikult stabiilsesse seisu, kus uued registreeringud katavad ära kulude kasvu ja võimaldavad, kui mitte hinda enam langetada, siis vähemalt hoida seda samal tasemel.

.ee registreerijad on EISi loomisest peale igal aastal ületanud meie ootuseid ja nii ka sel aastal. Enne kõike tänu sellele saame nüüd teatada domeeni hinna langemisest järgmisel aastal. Näeme seda positiivse tagasisidena oma tegevusele ja täname kõiki registreerijaid usalduse eest.

Ühel hetkel tuleb siiski ette piir ja nii suurt langust nagu järgmisel ja ka sel aastal enam tõenäoliselt oodata pole, aga minu hinnangul on veel ruumi alla poole tulla, kui meie registreerijad sama hoogsalt registreerimist jätkavad.

Kokkuvõttes on domeeni hind peegeldus EISi kulude ja tulude suhte tasakaalust - see ei ole poliitiline hoob, vahend fiktiivse väärtustunde loomiseks ega millekski muuks taoliseks. EISi eesmärk on luua .ee taha sisuline väärtus ja tagada .ee elujõud.

Ametlikku juttu samal teemal leiab veel siit:http://internet.ee/public/EIS_.ee_domeeni_hinnakujunduse_alused_03.13.pdf 

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi