Uudised, sündmused ja blogi

Siit leiad kõik meie uudised, blogipostitused ja ürituste, hoolduste ja katkestuste informatsiooni.

Tagasi

Miks registreerida .ee domeeni?

EISis töötades olen palju kuulnud küsimust, et milleks üldse tänapäeval domeeni registreerida ja mõtteid, et domeeninimed on eilne päev ja surev nähtus. Järgnevat tasub võtta väikese reservatsiooniga, sest mul endal puudub perspektiiv öelda kui objektiivne ja avatud ma domeeninduses töötades suudan seda teemat käsitledes olla, kuid valdkonnas sees olek annab teiselt poolt ka detailsema vaate toimuvale.

Kohe alguses tasub ära öelda, et domeeninimi on minu arvates oluline - oluline eelkõige ettevõtetele, kuid potentsiaaliga ka inimestele. Domeenindus kui selline ei kao kesk-pikas perspektiivis kuskile, kindlasti toimub tehilisi muutuseid, mis võivad olla ka päris suured ja murrangulised, kuid domeeninimede süsteem ehk DNS kui idee, on interneti selgroog ja jutud süsteemi hääbumisest on seni veel ennatlikud.

Domeeninimi on loogiline viide mingile punktile, serverile, infole või teenusele internetis. Selle süsteemi esmane ja algne idee on muuta pöördumine internetis inimestele mugavamaks - masinad suhtlevad omavahel numbriliste aadresside abil, mis nagu telefoninumbridki on inimestele rasked meeles pidada. Lisaks numbrilise ja sõnalise aadressi kokkuviimisele annab DNS juurde paindlikkust - teenuse numbriline aadress võib muutuda, kuid teenus on ikka leitav sama domeeninimega. Analoog telefoninumbrite maailmast oleks see, kui minu telefoni numbri muutudes, muutub see automaatselt ka kõigi mu kontaktide telefoniraamatutes. See oleks päris lahe.

Teenused, mis on muutnud paljude jaoks domeeni nime omamise väärtuse küsitavaks, on sotsiaalvõrgustikud. Need kujutavad endast tegelikult väikeseid kinniseid internetianalooge, mis samal ajal vajavad toimimiseks DNSi. Omades profiili kõigis suuremates sotsiaalsvõrgustikes, võib tekkida küsimus, milleks on veel vaja registreerida täiendavalt domeeninime(sid)?

Domeeninime võiks vaadata kui visiitkaarti, see viitab selle omanikule või omaniku pakutavatele teenustele ja teabele. Kõigile, kes tahavad ennast või enda poolt pakutavat internetis nähtavaks teha, on domeeninimi selleks üks lihtsamaid mooduseid. Otsimootorid reastavad otsingu tulemusi hulga erinevate parameetrite põhjal, mis kõik võiks kokku koondada mõiste "reputatsioon" alla. Reputatsioon algab aadressist, mille abil lehekülje poole pöördutakse. Mida külastatum ning rohkem ja paremini viidatum see on, seda kõrgem koht otsitulemustes saavutatakse. Kui nüüd aga sotsiaal- või blogi keskkond muudab oma nime või sulgeb oma teenuse, tekib suur risk ka reputatsiooniga algusesse tagasi kukkuda.

Sotsiaalvõrgustikud on nii efektiivsed kui palju on neil kasutajaid, kasutajate arvu langedes kahaneb kohe ka potentsiaalsete silmapaaride arv, kelleni soovitud info jõuab. Võrgustikud, aga tulevad ja lähevad - Orkutit mäletab keegi? Oluliselt kindlam on omada ise kontrolli selle aadressi üle, kust infot jagate ning panustada selle tuntuse suurendamisse. Kõik teised keskkonnad toetavad seda.

Seega pole küsimus niivõrd selles, kas domeeninimi registreerida, vaid missuguste tippdomeenide (.ee, .fi, .eu, .com, .net, .guru jne) alla seda teha. See küsimus muutub sadade ja sadade uute lisanduvate tippdomeenidega üha olulisemaks. Tuleb vaadata, milleks või kellele konkreetne tippdomeen suunatud on.

.ee on Eesti tunnus. .ee puhul on tegemist tippdomeeniga, mis on mõeldud info jagamiseks eestlastele ja eestlastega. Meil on olemas otsimootor või pigem interneti kataloog neti.ee, mis võib olla paljudele üllatuseks on endiselt suhteliselt populaarne, eriti vanema generatsiooni internetikasutajate hulgas. Neti.ee teostab otsinguid, aga ainult .ee aadresside hulgast. Lisaks kasutavad otsimootorid ühe otsitulemustes valikute tegemise parameetrina ka päringu teostaja asukohariigi infot - Eestist tehtud päringule antavate vastuste hulgas tõstetakse .ee aadressid ette poole. On olemas ka otsimootri põhiseid nippe, mida saab kasutada kui kasutaja soovib infot kodukohale lähematest allikatest - Google puhul on selliseks näiteks otsingu parameeter site:.ee - see teeb otsingu oluliselt mugavamaks kui on soov leida eestikeelset infot või eesti (e-)kauplust, kust osta näiteks mõne tuntud mänguklotsi tootja toodangut. Kui eestlased ja Eestis elavad inimesed on teie jaoks oluline sihtgrupp, on .ee lõpulise domeeni registreerimine hea mõte.

Domeeninime registreerimisel on oluline koht ka nn identiteedi kaitsel internetis. Ettevõtetele on oluline registreerida oma kaubamärkidega seotud domeenid võimalikult paljudes sihtturge puudutavates tippdomeenides, et takistada konkurente või kurikaelu oma kaubamärgi alt mainet kahjustavat infot jagada. Samamoodi tasub mõelda ka nö levinud kirjavigu sisaldavate oma kaubamärgi sarnaste domeenide registreerimisele, samuti eesmärgiga kaitsta just teie infot otsivate kasutajate huve. Vahendid selliste tüüpkrijavigade tuvastamiseks on kõik internetis olemas.

Identiteedivarguse ohu vältimiseks on parim viis omada ise kontrolli selle üle, missugust infot sinu kohta leida võib. Sellest vaatenurgast on pigem halb kui tippides otsimootorisse oma nime, ei leia praktiliselt midagi. See muudab teie ründamise läbi valeidentiteedi loomise väga lihtsaks. Seetõttu on parem omada kontosid olulisemates internetikeskkondades ja omada ka endale viitavat domeeni, nii omate paremat kontrolli, missugust infot lai maailm teie kohta leida võib.

Lõpetuseks puudutan ka raha teemat. Kui enamikes olulistes võrgustikes saab oma lehekülje luua tasuta, siis domeeni registreerimine valdavalt maksab ja sellega kaasnevad veel lisaks kulud kodulehekülje loomise, haldamise ja majutamisega, e-posti serveri ja teiste teenuste ning nende juurde käiva taristu majandamisega. Siin ei tohi unustada, et tasuta lõunaid pole. “Tasuta” keskkonnad võimaldavad teil seda kõike teie privaatsuse ja tähelepanu hinnaga. Tähelepanu on üks suurimaid väärtuseid iga turundaja jaoks, selle püüdmiseks tagasi ei hoita. Samal ajal kipume ise seda alahindama. ViIkuvad reklaamid, hüppamine teemade vahel ehk pidev lülitumine ühelt asjalt teisele on väga suur ajaröövel. Aeg on aga piiratud ja võib küsida, kas kogu selle mittevajaliku vahelt ekraanil, selle pisikese osa olulise otsimine on ikka seda kokku hoitud raha väärt. Oma koduleht, oma e-postiserver ja muud enda kontrollitavad e-teenused võimaldavad säästa enda ning oma lugejate ja klientide aega.

Tagasi tulles .ee juurde, siis .ee domeeni hind sõltub sellest kui palju on registreeritud domeene - mida enam domeene, seda madalamaks langeb domeeni hind. Süsteem töötab samuti enamiku tippdomeenide puhul ja väikse domeenina on meil seetõttu keeruline võistelda suurte ja rahvusvahelistega. Samal ajal eestlaste poole ei võimalda ükski teine tippdomeen täna paremini pöörduda kui .ee. Seega kui tundub, et .ee on kallis, siis registreerige ise ja tuletage teistelegi meelde miks .ee on hea ja te näete kuidas domeenihind muudkui langeb :)

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi