Uudised, sündmused ja blogi

Siit leiad kõik meie uudised, blogipostitused ja ürituste, hoolduste ja katkestuste informatsiooni.

Tagasi

Selgunud on tänavused EISi toetuse saanud internetialase teadlikkuse suurendamise projektid

Eesti Interneti SA annab igal aastal välja toetusi projektidele, mis aitavad suurendada internetialaseid teadmisi. Seeläbi innustatakse interneti ja domeeninimede valdkonna teadus- ja uurimistööde tegemist ning noorte huvi kasvatamist IT valdkonnaga seotud päevakajaliste ja tulevikuteemade vastu.
Selgunud on tänavused EISi toetuse saanud internetialase teadlikkuse suurendamise projektid

Konkursile esitatud projekte hindab sihtasutuse nõukogu lähtudes tegevuste vajalikkusest, teostatavusest, mõjust ja jätkusuutlikkusest. Sel aastal jagati toetusi kokku seitsmele projektile:

Tallinna Tehnikaülikool - “KüberTalendid ja neid toetavad õpetajad”. Projekt toetab Eesti koolide õpetajate ja õpilaste küberturvalisusega seotud teemade pädevuste suurendamist. Projekti raames viiakse läbi ka noortele suunatud KüberPuuringu võistlus ning esindatakse Eestit rahvusvahelisel European Cyber Security Challenge (ECSC) võistlusel.

Tartu Ülikool - “KüberTiigrid: Tütarlaste küberõppe motivatsioon ja saavutused”. Projekti raames uuritakse tütarlaste motivatsiooni tegeleda küberturbe õppimisega ning enda arendamisega infotehnoloogia valdkonnas laiemalt.

Halliste Põhikool - “Halliste Põhikooli ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmine ning õpilaste loovuse ja leiutamisoskuse muutmine igapäevase õppimise osaks”. Projekti eesmärgiks on suurendada noorte teadlikkust IKT valdkonna mitmekülgsetest rakendamise võimalustest ning vähendada seeläbi IT sektori tööjõu puudust.

MTÜ BSides Tallinn - “Bsides Tallinn 2023 noorteprogrammi korraldamine”. Projekti raames kaasatakse õpilasi ja üliõpilasi Eesti infoturbekogukonna üritusel BSides Tallinn 2023. Seeläbi suurendatakse noorte integreerumist kohaliku interneti kogukonnaga ning pakutakse võimalust vahetada kogemusi valdkonna praktikute ja ekspertidega.

SA Eesti Inimõiguste Keskus - “Noorte IT-teadlikkuse tõstmine/Digiteekond”. Läbi kaasavate ning interaktiivsete õppematerjalide suurendatakse noorte andmekaitse, küberturbe ning üldiseid IT-alaseid teadmisi. Kajastatavate teemade valik põhineb noorte seas läbi viidud andmekaitse teadlikkuse ja selle tajutavate ohtude küsitluse tulemustel.

MTÜ Kostivere Huvikeskus - “Mis on turvaline internet ja kuidas seal turvaliselt toimetada? Noored on IT-teadlikumad!”. Projekti raames viiakse läbi töötoad, mis põhinevad “Targalt internetis” tunnikavadel, lisaks tehakse läbi praktiline mäng koos internetipahalastega. Üritusel jagavad noortele inspiratsiooni ja kogemusi ka mitmed idufirmade loojad.

Viljandi Kutseõppekeskus - “Õpilaste digipädevuste suurendamine ja digitehnoloogia lõimimise toetamine erialaõppesse”. Projekti eesmärgiks on suurendada õpilaste pädevusi Viljandi kutseõppekeskuse tehnoloogia-alaste töötubadega ning lõimida kasutatavaid lahendusi teiste erialaste tundidega.

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi