Uudised, sündmused ja blogi

Siit leiad kõik meie uudised, blogipostitused ja ürituste, hoolduste ja katkestuste informatsiooni.

Tagasi

Tegeled oma kodulehel linkimisega? Vaata ette!

Hiljuti tegi Euroopa Kohus revolutsioonilise otsuse hüperlinkide kasutamise kohta. Kui kohus on oma varasemates lahendites olnud seisukohal, et linkimine ei ole autoriõiguste rikkumine, siis nüüd tuleb linkide jagamisel olla eriti tähelepanelik - uue otsuse valguses võib see olla ebaseaduslik!
Alustuseks on oluline mõista, et vahet tuleb teha eraisikute ja äriühingute (s.t juriidiliste isikute) huvide vahel, kes soovivad üles panna oma kodulehele hüperlinke. Eelkõige tuleb igal juhtumil analüüsida linkimise eesmärki - kas tegemist on ärilise või mitteärilise tagamõttega. Pead blogi? Kas Sinu blogi teenib ka ärilisi eesmärke?

Olukorras, kus isik jagab avalikkusele linki eraisikuna, lähtuvalt enda erahuvidest (nt oma kodulehel, kus levitab enda tõekspidamisi, blogipostitusi vms) ja ta ei taotle selle tegevusega rahalist kasu, on tema tegevus lubatud. Seda seetõttu, et eraisikutel võib olla raske kontrollida, kas veebileht, millele lingid viitavad, sisaldab ligipääsu kaitstud teostele ja kui see nii on, siis kas nende teoste autoriõiguste omajad on andnud loa nende teoste veebis avaldamiseks. Samuti on seda väga raske tuvastada, kuna veebilehe sisu, sh kaitstud teosed, millele veebilink viitab, võib olla pärast selle loomist muudetud, millest veebilingi loonud isik peaks olema teadlik. Seetõttu tuleb pigem eeldada, et eraisik ei ole teadlik oma tegevuse tagajärgedest ja ta pole teadlik, et kaitstud teosed on avaldatud veebilehel autoriõiguse omaja loata.

Seevastu juhul, kui on kindlaks tehtud, et isik teadis või pidi teadma, et veebilink, mille ta üles pani, annab ligipääsu internetis ebaseaduslikult avaldatud teosele (nt autoriõiguse omajate sellekohase teavituse tõttu) - siis tuleb arvestada, et sellise hüperlingi loomisega on teos avaldatud üldsusele. Kuna isikul puudub nimetatud olukorras luba, on tegemist autoriõiguste rikkumisega.

Samuti rikub isik autoriõigusi ka juhul, kui avaldab hüperlingiga ligipääsu teosele, mille kättesaamine on tegelikult piiratud üldsusele nii, et ainult registreeritud kasutajad saavad teosega tutvuda (nt postimees.ee artiklid, mille kättesaamiskes peab olema teenuse kasutaja ja sisse logima). Ka sellisel juhul on tegemist autoriõiguste rikkumisega, sest isik pole maksnud selle eest vastavat tasu.

Olukorras, mil hüperlink pannakse üles aga isiku poolt kasusaamise eesmärgil (võib olla nii eraisik kui äriühing), võib juba eos eeldada, et linkide ülespanija on kontrollinud, et teos ei ole avaldatud ebaseaduslikult veebisaidil, millele tema hüperlingid viitavad. Sellest võib omakorda eeldada, et ülespanek on toimunud täies teadmises kõnealuse teose kaitstusest ja autoriõiguse omaja loa puudumisest teost veebilehel avaldada. Sellisel juhul, kui seda ümberlükatavaid väiteid pole, on teos hüperlingi kaudu üldsusele edastatud ebaseaduslikult ja seega autoriõiguste rikkumine. Nt on tegemist rikkumisega juhul, kui otsingumootori kaudu viidatakse teosele, mille suhtes puudub autoriomanikult õigus teost avaldada.

Seega kokkuvõtteks võib öelda, et tegemist on olulise kohtulahendiga just nende äriühingute jaoks, kes ärilistel eesmärkidel viitavad veebilehtedele, kus on esitatud teoseid, mis võivad olla autoriõigustega kaitstud. Olge valvsad ja linkige teadlikult, sest ka antud lahendi mittetundmine ei vabasta vastutusest!

Kohtulahendiga saate tutvuda siin.

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi