Uudised, sündmused ja blogi

Siit leiad kõik meie uudised, blogipostitused ja ürituste, hoolduste ja katkestuste informatsiooni.

Tagasi

Tegelikult me ju ei vaja Kogukonda

EIS on otsinud Internetikogukonda asutamisest peale. Vahepeal midagi justkui oli ka, kuid ei sobinud selle grupi eesmärkide ja põhimõtete pärast. Nüüd pole sedagi. Sellisest Kogukonnast, kes esindaks nö rahvaarvamust unistavad ka teised, eelkõige riigiasutuste ja riiklike organisatsioonide esindajad.

EISi põhikirjas on eesmärk number üks Eesti Internetikogukonna esindamine rahvusvahelistes valdkonna töögruppides nagu ICANN, CENTR ja RIPE. Aga kes või kus see kogukond siis ikkagi on, keda esindada ja kelle huve kaitsta? Mina väidan, et seda polegi ja ei saagi olla ning tegelikult me seda ka ei vaja.

Mis see kogukond üldse on? Kasutan siin Paides toimunud arvamusfestivalil, kus samuti kogukondi taga aeti, kõlanud mõtet - kogukond on sarnaselt mõtlevate või ühisel eesmärgil tegutsevate inimeste kogum. Kogukondi on palju erinevaid, näiteks avaandmete toetajad, anonüümsete kommentaaride vastased, Uus-Guinea laulva koera sõbrad, ametiühingud jne. Need on inimeste grupid, keda ühendab mingi ühine kirg või mure.

Meie otsime Eesti internetikogukonda. Kes need on - inimesed, kes kasutavad Eestis internetti; ennast eestlasena identifitseerivad või hoopis Eesti kodanikud, kes kasutavad internetti, olenemata asukohast? Igal juhul on see väga suur hulk. Kuidas saada teada selle kogukonna arvamust või seisukohta? Kust peaks tulema see esindusgrupp, kes kõneleks selle hoomamatu massi eest? Kas seltskonda, kes on kokku tulnud protestiks domeenireformi või mingi Eurodirektiivi vastu võitlemiseks, saab pidada kõiki interneti kasutajaid esindavaks ka kõikvõimalikes teistes küsimustes? Pigem mitte.

Veel üks mõte arvamusfestivali arutelult - eestlaseid ühendab, aktiveerib ja koondab viha, sallimatus ja vaen kellegi või millegi vastu. Selle peale tulevad inimesed omaalgatuslikult kokku, murravad oma igapäeva rutiinist välja ja teevad ennast kuuldavaks. See on inimlik - pere vajab toitmist, keha ja vaim puhkust, rutiin järgimist. Peab olema eriline inimene, kes oma tavaelu kõrvalt näpistab aega, et lihtsalt mõelda kuidas Eesti rahvusdomeen areneks või milline võiks olla IANA (The Internet Assigned Numbers Authority ) pärast seda, kui NTIA (National Telecommunications and Information Administration) selle järelvalve rollist loobub. Isiklik valu, huvi või vajadus on vajalik, et inimesed organiseeruks.

Kas peaks kompenseerima selliste kogukondade tegevust, et jätkuks jõudu tegutseda ka pärast mingi ühise probleemi lahenemist? Siin nõustun EISi nõukogu juhiga, et enne peaks olema see toimiv ja ennast tõestanud kogukond ja küll siis finantseering järgi tuleb. Vastupidisel juhul on väga raske tagada, eeldada või isegi loota, et grupp tegutseb mingi suurema idee või hüvangu nimel, mitte nö maas vedelva raha üles korjamisega.

Tulles tagasi mõtte juurde, et Kogukonnad või teatud tüüpi kogukondi esindavad rühmad tekivad pigem mingist isiklikust valust, siis võib ju järeldada, et domeenivaldkonna Kogukonna või laiemalt interneti Kogukonna puudumine on märk sellest, et olulisi probleeme pole. Sellises olukorras ehk olemegi meie, EIS, see autoriteetne rahastusega kogukonna esindaja. Meie töö on olla ja mõelda internetist igapäevaselt - välja mõelda ja pakkuda erinevaid lahendusi, mida kasutajad veel ei teagi, et vajavad või mis võiks nende elu lihtsamaks teha. Teeme seda kindlasti parimate kavatsustega ja kui rahvas ei reageeri, siis võtame seda kui heakskiitu.

Et kogukonda õiglaselt esindada, on oluline ausus ja läbipaistvus meie mõtetes, plaanides ja tegemistes. Tuleb olla avatud, et ka need väikesed, kitsama huviga kogukonna osad, üksiku inimeseni välja, saaksid oma arvamuse välja öelda. Peame pakkuma platvormi - võimalust oma ideede avaldamiseks. See ei pea piirduma tehniliste lahendustega, nagu foorum või e-postiloend. Osa sellest on ka see sama arvamusfestivalil osalemine, aga ka Interneti Päev.

Kogukonna otsimine ei ole mõistlik ettevõtmine - see kas on või ei ole. Kindlasti ei tohi Kogukonna puudumine olla ettekäändeks oma rolli ja kohustuste täitmata jätmisel. Selle puudumist võib käsitleda usalduse ja komplimendina hea töö eest. Utoopiline on soov laia valdkonna puhul leida piisavalt esinduslikku kogukonna esindajate gruppi. Tuleb oma tegemistes olla aus ja avatud kõigile ning arvestada igasuguses kvaliteedis tagasisidega. Minu arvates ongi see võti meie Eesti internetikogukonna esindamise probleemile. Meie oleme valdkonna professionaalid, peame suutma ennast panna interneti kasutaja kingadesse, et läbi selle muuta teiste jaoks elu paremaks.

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi