Uudised

.ee ja domeenindusega seotud uudised

Tagasi

EIS kutsus .ee registripidajad kohvihommikule

Möödunud nädalal kutsus Eesti Interneti Sihtasutus enda akrediteeritud .ee registripidajad kohvihommikule, et arutleda päevakajalistel ja tulevikku vaatavatel teemadel. Esimest korda toimunud kohvihommik oli äärmiselt sisukas ja andis nii mõnegi uue mõtte ning ainest tulevikuks.
EIS kutsus .ee registripidajad kohvihommikule

Sissejuhatus NIS2 direktiivi

Kohvihommikule pani alguse sissejuhatav ülevaade Euroopa Liidu küberturvalisust suurendavast NIS2 direktiivist. Vajadus uue direktiivi järgi kerkis päevakorda, kuna eelnevalt vastu võetud NIS1 ei taganud piisava kübervastupanu ja ühtsust erinevates kriisiolukordades, nagu seda on olnud globaalne pandeemia ning sõda. Uues direktiivis on välja toodud ka domeenindus ehk selle alusel muutuvad EIS ja DNS teenuse pakkujad peagi elutähtsa teenuse osutajateks.

Registripidajatele kohaldub direktiiv kolme suuna alt: registripidaja, DNSi ja pilveserveri teenuse osutamine. Muuhulgas reguleerib direktiiv ka WHOISi ehk domeeni registreerijate andmete välja andmist - juriidiliste isikute andmed, sh kontaktandmed, peavad olema NIS2 alusel avalikud. Seega kohustab direktiiv koguma domeeni registreerija korrektset nime ja kontaktandmeid, lisaks kirjeldama nende kontrollimist ja vajadusel täiendamist. Kuigi direktiivi artikkel on antud aspektis pigem üldsõnaline, võivad riigid oma sisemiste regulatsioonidega olla nõudlikumad ja karmimad. Seega on EISil oluline ülesanne seista selle eest, et Eesti seadus saaks mõistlikult sõnastatud ning arvestaks registripidajatega, kellele laskub peamine vastutus andmete korrektsuse eest.

Direktiivi rakendamise nimel on töö juba alanud. Kuidas hakkab see täpsemalt välja nägema, selgub peagi - tähtaeg selleks on järgmise aasta oktoobris.

Isikutuvastusteenus eeID

NIS2 direktiivi jätkuks oli igati sobilik rääkida EISi poolt loodud eeID isikutuvastusteenusest. Tegemist on platvormiga, mis koondab enda alla erinevad autentimisteenused ehk ettevõtted saavad erinevatele autentimislahendusele ligipääsu vaid ühe liidestumisega. Lisaks on see NIS2 valguses suurepäraseks lahenduseks välismaistele .ee registripidajatele, kellel ei ole täna elektrooniline isikutuvastus kättesaadav. Teeme tööd selle nimel, et liidestuda FIDOga ning pakkuda isikutuvastust ka koostöös Veriffiga.

.ee domeenioksjoni teavituskampaania

EIS on alates selle aasta kevadest toonud turule varasemalt reserveerituna ja blokeerituna hoitud .ee domeene. Oksjonile jõuavad iganädalaste piiratud partiidena mitmed Eesti kohanimed, riikide nimed, ühemärgilised numbrid ja tähed. Seega oli oksjonile tulevatele domeenidele kaks peamist sihtgruppi - kohaliku elu edendajad ja ettevõtjad ning ühemärgiliste domeenide puhul rahvusvahelised huvilised. Leidsime koostöös enda hea partneriga kampaaniale nutika lahenduse, mida täiendas silmapaistev ja eristuv sõnum. Lisaks võtsime kasutusele meie jaoks uued kanalid ning rakendasime täiel määral enda koostöövõrgustikke.

Kampaania tulemusena ületasime algselt püstitatud eesmärke mitmekordselt. Kokku nähti kampaaniat üle 4 miljoni korra ning jõudsime selle sihtrühmani 92% ulatuses. Nägime, et eriti hästi töötasid LinkedIni ja Redditi kanalid ning ühemärgilisi .ee domeene soetati oksjonilt rekordhindadega. Teavituskampaanial oli positiivne mõju domeenioksjonitele laiemalt (ehk lisaks inglise oksjonile ka kustuvate domeenide pimeoksjonile). Oksjonikeskkonna uute registreerinud kasutajate arv tõusis tavapärasega võrreldes viiekordseks.

Saame kampaania lugeda igati edukaks ning kuna reserveeritud ja blokeeritud domeenide oksjon kestab kuni järgmise aasta suveni, tegeleme domeenioksjoni teavitusega järjepidevalt edasi.

Telia ja @eesti.ee meilipostkastide sulgemiste mõju

Mõni aeg tagasi muutusid tasuliseks mitmed Telia poolt hallatud meiliaadressid, lisaks lõpetati postkastiteenus nimelistele @eesti.ee  aadressidele. Sellest tulenevalt on oluline üle kontrollida ja vajadusel muuta domeeni registreeringu juures olevad kontaktandmed.

Aegunud kontaktandmetega domeenidel võib tekkida probleeme olulise info kätte saamisega, nende hulgas on ka meeldetuletused domeeni registreerimise pikendamise kohta. Kui see info ei jõua õigeaegselt domeeni omanikuni, võib leida end olukorrast, kus domeen jõuab kustutusmenetlusse ning sealt edasi domeenioksjonile. Kutsume enda domeeni registreeringuga seotud kontaktandmeid üle kontrollima ning täname registripidajaid, kes on teavitust ka omalt poolt teinud.


Kokkuvõttes oli tegemist sisuka hommikuga ning arutelu jätkus kauemaks. EIS hakkab kohvihommikuid kokku kutsuma regulaarselt ka tulevikus - näeme, et see on suurepäraseks platvormiks, et saada olulist tagasisidet oma tegevuste planeerimisel ning teisalt tõhus viis viia registripidajateni päevakajalist infot.


Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi