Uudised

.ee ja domeenindusega seotud uudised

Tagasi

Ootame kogukonna tagasisidet .ee domeenireeglite muudatusettepanekutele

Eesti Interneti Sihtasutus (EIS) on koostanud ettepanekud .ee domeenireeglite muutmiseks. Muudatusettepanekud on koostatud EISi 2022-2024 Strateegias seatud eesmärkide valguses ning soovime nende kaudu arendada .ee registriteenuseid. Nüüd ootame neile kogukonnapoolset tagasisidet.
Ootame kogukonna tagasisidet .ee domeenireeglite muudatusettepanekutele

Soovime vähendada andmete kogumist .ee registreerijatelt. Seetõttu teeme ettepaneku muuta domeeni halduskontakti küsimine teatud olukordades vabatahtlikuks. Kuna halduskontakt on domeeninime registreerija seaduslik või volitatud esindaja, on tal domeeninimega seotud toimingutes domeeni registreerijaga samaväärsed õigused. Seega on domeeninime registreerimisel mõistlik küsida halduskontakti vaid juhul, kui füüsilisest isikust registreerija ei ole halduskontaktiga samas isikus. Halduskontakt jääb edaspidi kohustuslikuks juhul, kui domeeninime registreerib endale laps, juriidiline isik või seaduslik esindaja.

Lisaks soovime domeeni registreerimisel muuta tehnilise kontakti küsimise täielikult vabatahtlikuks. Tehnilise kontakti nõue jääb endiselt alles aga olukorras, kus domeeni registreerija soovib kontaktiks lisada näiteks registripidaja. Muutus aitab teadlikul domeeni kasutajal mitte määrata halduskontaktiga kattuvat tehnilist kontakti ning on mõistlik abinõu juhtudel, kus selleks on määratud registripidaja.

Teeme ettepaneku muuta nimeserverite kirjete nõuet, mille kohaselt nõuame edaspidi domeeni tsooni lisamiseks selle sidumist ühe töötava nimeserveriga. Lisaks peab domeeni üldkasutatavas andmesidevõrgus kättesaadavuse tagamiseks olema selle küljes olev nimeserver igal juhul töökorras ja kasutatav. Võttes arvesse, et domeeninimede süsteem (DNS) töötab ja domeeninimi on kättesaadav ka ühe toimiva nimeserveri kirjega ning valdkonnas on mitmeid soodustavaid arenguid, soovime reeglit muuta sarnaselt .se registri eeskujul. EIS jääb siiski enda ametliku kahe nimeserveri kirje soovituse juurde.

Kolmas muudatus on seotud domeeni registreerijate isikutuvastusega. Soovime muuta kasutatavate teenuste ja toodete nimekirja paindlikumaks ning seetõttu viia nende loetelu domeenireeglitest juhatuse poolt aktsepteeritud elektrooniliste isiktuvastusvahendite nimekirja. Lisaks on saanud teatavaks, et välismaalastest registreerijate puhul kasutatav PayPal Verified lahendus ei ole täna enam asjakohane ning ei paku .ee registrile tugevat isikutuvastuse lahendust. Seega on vaja leida sobilik alternatiiv - üheks neist on EISi poolt loodud eeID isikutuvastusteenus, mis koondab ühele platvormile riiklikud ja rahvusvahelise skoobiga autentimislahendused. Oleme avatud ka teistele tugevatele isikutuvastusvahenditele ning palume registripidajatel nende kasutamise soovist meile teada anda, et saaksime hinnata nende sobivust ning nimekirja lisada.


Pikemad selgitused leiad allpool toodud dokumendist. Ootame muudatusettepanekutele kogukonna tagasisidet - anna meile enda mõtetest teada alloleva vormi kaudu hiljemalt 28. aprilliks!

Domeenireeglite muudatusettepanekud


Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi