DNSSECi täisteenus


Kui DNSSEC teenus tähistab registripidaja kontekstis võimekust edastada kliendi DNSSEC võtmematerjali domeeniregistrisse, siis täisteenus tähistab registripidaja või nimeserveri teenuse pakkuja võimekust lisaks võtme edastamisele ka ise DNSSEC võtmeid luua ja hallata. 

DNSSEC täisteenuse puhul ei pea domeeniomanik muretsema DNSSEC taristu ülesseadmise ja haldamise, võtmete loomise ning salajaste (privaat)võtmete kaitsmise eest - kõige selle eest võtab vastutuse teenusepakkuja. Domeeni registreerija ülesanne on teha valik olemasolevate teenusepakkujate hulgast vastavalt nende poolt pakutava teenuse turvalisusele, kvaliteedile ja hinnale; või sobiva pakkuja puudumise korral seada vajalik taristu ise üles.

Ülevaate DNSSEC täisteenust pakkuvatest .ee akrediteeritud registripidajatest saab registripidajate võrdlustabelist, kus vastavad registripidajad on tähistatud
  märgiga: