Reserveeritud ja ühemärgiliste domeenide oksjon

Eesti Interneti SA (EIS) reserveeris 2011. aastal Eesti haldusüksuste, välisriikide nimedega ning lühinumbritega .ee domeenid eesmärgiga anda need õigustatud huviga asutuste kasutusse. Paljud reserveeritud domeeninimed on 12 aasta jooksul leidnud omaniku, kuid domeenid, mille vastu ei ole selle aja jooksul huvi üles näidatud, on nüüd kõigile huvilistele kättesaadavad.

Lisaks toob EIS turule ka ühemärgilised .ee domeeninimed. EISi eesmärgiks on olla avatud ja liberaalne register ning tagada võrdne ligipääs kõikidele .ee nimeressursist huvitatud inimestele. Seda eesmärki avatud pakkumistega oksjoni kaudu ka täidame ning muudame seega paljud Eesti maatunnusega tippdomeenid kõigile soovijatele kättesaadavaks.

Domeenid jõuavad oksjonile iganädalaste piiratud gruppidena, et tagada huvilistele piisav aeg pakkumiste tegemiseks. Nimede turule viimiseks kasutatakse avatud pakkumistega inglise oksjonit ehk oksjonil osalejatele on kõik tehtud pakkumised reaalajas nähtavad. .ee domeenireeglite kohaselt saavad oksjonil osaleda kõik soovijad üle kogu maailma oksjonikeskkonnas https://auction.internet.ee.

Avatud pakkumistega oksjonile tulevate domeenide nimekirja leiad meie kodulehelt: https://www.internet.ee/eis/uudised/reserveeritud-domeenide-oksjonite-kava

Ülevaade avatud pakkumistega oksjonil osalemisest:

 • EIS paneb oksjonile reserveeritud ja blokeeritud .ee domeeninime registreerimise eelisõiguse. Oksjoni võitja saab õiguse registreerida vastav domeeninimi soovitud .ee akrediteeritud registripidaja juures.

 • Akrediteeritud registripidajate nimekirja leiad meie kodulehelt: https://www.internet.ee/registripidajad/akrediteeritud-registripidajad

 • Avatud pakkumistega oksjonil osalejatele määratakse keskkonna poolt varjunimi, mille alt kuvatakse oksjonil viimase pakkumise hind.

 • Avatud pakkumistega .ee domeenide eelisõiguse oksjon kestab 7 kalendripäeva (ajavahemikus 12:00 – 11:59).

 • Avatud pakkumisega oksjonile tulevate .ee domeenide alghind on:

  • Reserveeritud kohanimede ja lühinumbrite puhul 5 eurot;

  • Ühemärgiliste domeeninimede puhul 500 eurot;

 • Pakkumiste tegemine toimub eurodes ning võidupakkumise hinnale lisandub käibemaks.

 • Oluliseks eelduseks ühemärgiliste .ee domeenide oksjonil osalemiseks on tagatisraha tasumine 100% ulatuses domeeni alghinnast enne pakkumise tegemist.

  • Oksjoni võitjale ei tagastata tagatisraha - seda võetakse arvesse domeeni ostuhinna osalise tasumisena. Teistele oksjonil osalejatele ja tagatisraha tasujatele tagastatakse tagatisraha 10 tööpäeva jooksul peale oksjoni lõppemist.

 • Oksjonil osaleja võib teha piiramatu arvu pakkumisi. Tuleb aga meeles pidada, et pakkumist ei saa tagasi võtta.

 • Avatud pakkumistega oksjonil on pikenev lõpp – 15 minutit. Oksjon loetakse lõppenuks, kui lõpu ajale eelnenud 15 minuti jooksul ei ole laekunud ühtegi uut pakkumist. Kui see aga tehakse, lisatakse viimase pakkumise ajale 15 minutit. Kui uut pakkumist 15 minuti jooksul ei teha, loetakse selle lõpuaeg oksjoni lõppemise ajaks. .ee domeeninime eelisõiguse enampakkumise võidab isik, kes on enampakkumisel teinud kõige kõrgema hinnapakkumise.

 • Võitjal tuleb tasuda arve 7 kalendripäeva jooksul. Juhul, kui arvet ei tasuta, kaob ka domeeninime registreerimise eelisõigus.

 • Kui oksjoni võitja ei tasu õigeaegselt arvet, läheb domeen taaskord oksjonile. Arve tasumata jätmisel ei saa kasutaja tulevikus osaleda sama .ee domeeninime oksjonil.

Kui oled võitnud enampakkumise:

 • Väljastab EIS registreerimise eelisõiguse reserveerimiskoodi Okjonikeskkonda tingimusel, et õigeaegselt on tasutud EISi poolt esitatud arve. Reserveerimiskoodiga saab registreerida vastava domeeninimi vabalt valitud .ee akrediteeritud registripidaja juures 30 kalendripäeva jooksul.

 • Domeeni registreerimisel tuleb tasuda ka .ee domeeninime registreerimise tasu vastavalt registripidaja hinnakirjale.

 • Kui domeeni ei registreerita õigeaegselt, tühistab EIS .ee domeeninime registreerimise eelisõiguse. Sellisel juhul puudub EISil kohustus maksta enampakkumise võitjale tagasi tema poolt makstud enampakkumise hind.

  • EISil on õigus suunata registreerimata jäetud .ee domeeninimi tagasi oksjonile. 


.ee domeenioksjoniga seotud tähtaegasid hakatakse lugema oksjonile järgnevast päevast (kell 00:00).
Domeenid, millele ei teha oksjonil ühtegi pakkumist, vabanevad registreerimiseks "kes ees, see mees" põhimõttel.

Kuidas kasutatakse oksjonilt saadud tulusid?

Oksjonilt saadud tulud investeeritakse tõhusama .ee arendamisesse ja Eesti interneti turvalisemaks muutmiseks. Seega annavad oksjonil osalejad oma panuse interneti paremaks muutmisele Eestis. Lisaks toetame igal aastal ka mitmeid projekte, mis arendavad internetialaseid teadmisi ühiskonnas. Projektide seas on näiteks Kostivere Kooli IT Päev, Tallinna Tehnikaülikooli poolt korraldatav KüberPuuring, BSides Tallinn noorteprogramm ja paljud teised. Lähemalt saad nende kohta lugeda meie blogist!


Pikemalt saab lugeda oksjonikeskkonna kasutajatingimustest meie kodulehel.