Alates 24. juulist antakse domeen eis.ee
Eesti Interneti Sihtasutuselt üle Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele.
Eesti Interneti Sihtasutuse (EIS) ning .ee domeeniga seotud info on endiselt leitav meie kodulehelt internet.ee. Selleks, et olla kõige paremini kursis .ee ning EISi uudistega, saad:Ettevõtluse ja Innovatiooni Sihtasutuse kohta leiad rohkem infot eas.ee.