Uudised

.ee ja domeenindusega seotud uudised

Tagasi

Helen Aaremäe-Saar liitus EU Komisjoni e-tõendite ekspertgrupiga

Eesti Interneti Sihtasutuse (EIS) jurist ning registripidajate koordinaator Helen Aaremäe-Saar alustas tööd Euroopa Komisjoni juurde loodud e-tõendite ekspertgrupis. Töögrupi eesmärk on koguda liikmesriikide teadmisi ja seisukohti üleliidulise IT-süsteemi loomiseks.
Helen Aaremäe-Saar liitus EU Komisjoni e-tõendite ekspertgrupiga

Euroopa Parlament võttis 2023. aasta juulis vastu e-tõendite regulatsiooni, mille eesmärgiks on tõhustada õigusalast koostööd liikmesriikide vahel. Kriminaalmenetlustes on järjest tähtsamaks muutumas elektrooniliste tõendite hankimine ja säilitamine – seega on oluline välja töötada elektrooniliste tõendite jaoks kehtivad tingimused ja regulatsioonid. Määrus kohaldub otseselt ka domeeniregistritele – .ee registrit esindab ekspertgrupi töös Helen Aaremäe-Saar.

EISi eesmärgiks on esindada ekspertgrupis väiksemate registrite ja registripidajate huve. Kokku on grupi töösse kaasatud 25 eksperti kogu Euroopast. Registrite kaasatus on oluline, kuna need võivad omada andmeid, mille abil saab kindlaks teha kriminaaltegevuses kasutatud veebisaidi omanikku või kuriteo ohvrit.

Elektrooniliste tõenditega seotud regulatsioonid on aktuaalseks muutunud eelkõige põhjusel, et EU liikmesriikide killustatud õigusraamistik võib tekitada probleeme e-tõendite kogumisel ja jagamisel. Seda peaasjalikult olukordades, kus veebiteenuse osutaja, kellelt vajalikke tõendeid koguda, ei asu samas riigis, kus kriminaaluurimine toimub. Lisaks on murekohaks asjaolu, et asitõendite hankimine õigusalaste koostöökanalite kaudu võib olla võrdlemisi ajakulukas. See võib viia olukorrani, kus vajaliku tõendi kätte saamise ajaks on see kaotanud oma relevantsuse. Seega on oluline, et kuritegevuse (sh küberkuritegevuse) vastu võitlemisel oleksid elektrooniliste tõendite hoiustamiseks ja jagamiseks rakendatud üleeuroopalised meetmed.

E-tõendite rakendusaktid peavad olema vastu võetud hiljemalt 2025. aasta 18. augustiks. Rakendusaktid on vajalikud detsentraliseeritud IT-süsteemi loomiseks ja kasutamiseks – nende raames koostatakse lahenduse tehniline kirjeldus, pannakse paika teabevahetuse protokoll ning infoturve eesmärgid ja infoturbe standard.


Ekspertgrupi töö kohta saab lähemalt lugeda Euroopa Komisjoni kodulehelt.

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi