Akrediteerimine

Et saada .ee registripidajaks pead esitama taotluse ning läbima nii reeglite tundmise kui ka tehnilise testi. Seejärel saame sõlmida .ee akrediteeritud registripidaja lepingu! Juba akrediteeritud .ee registripidajad peavad läbima iga kahe aasta järel kordustesti.

Kuidas saada .ee akrediteeritud registripidajaks

Esita taotlus

Tutvu registrilepingu sisuga ja esita EIS-le registripidajaks saamise taotlus. Taotluse saad esitada siit.

Sertifitseerimine

Peale taotluse esitamist tuleb läbida reeglite tundmise ehk sertifitseerimise- ja tehniline EPP test. Info testimise kohta leiad alt "Mida peaksin testimisest teadma?".

Kordamisküsimused

Testi sooritamiseks valmistumiseks leiad valiku kordamisküsimusi siit.

1. Mida peaksin testimisest teadma?

Kui Eesti Interneti SA on registripidajaks saamise taotluse heaks kiitnud, tuleb tulevasel registripidajal määrata enda töötajate seas isik(ud), kes läbivad .ee reeglite tundmise ehk sertifitseerimistesti kui tehnilise testi. 

  • Kõigepealt tuleb sooritada sertifitseerimise test, mida saab teha e-posti teel; ja seejärel 
  • tehniline test, mida saab sooritada kas üle EPP või registripidaja portaali veebiliidese kaudu, vastavalt soovile. Kindlasti tuleks enne tehnilise testi sooritamist tutvuda ka meie testkeskkondadega, et end erinevate liideste ja teenustega kurssi viia.

Sertifitseerimistest

Sertifitseerimistest koosneb 10-12-st küsimusest, millega kontrollitakse potentsiaalse registripidaja teadmisi kahe .ee registripidaja jaoks olulisima dokumendi kohta -  .ee domeenireeglid  ja Registrileping koos lisadega. Testi eesmärk on tagada, et taotleja meeskonnas on isik(ud), kes on omandanud piisavalt teadmisi, nii üldisest domeenimaailma toimimisest, kui ka .ee reeglitest ja registrisüsteemist. Sertifitseerimise testi sooritamiseks on aega 90 min. Test on edukalt sooritatud, kui õigesti on vastatud 70% küsimustest.

Tehniline test

Pärast sertifitseerimistesti edukat sooritamist tuleb registripidajal läbida ka tehniline test kas üle EPP või registripidaja portaali veebiliidese kaudu. Testis kontrollitakse, kas taotleja on võimeline looma kõigi registritoiminguga seotud käske ja edastama need registri testserverisse. Tehniline test sisaldab endas näidisülesandeid kõigi registreerimisteenuste ja sagedamini teostatavate toimingute kohta. Näiteks kontakti ja domeeni loomine, infopäring, domeeni kontaktide ja nimeserverite muutmine, poll-sõnumite lugemine jms. Testis esitatud ülesanded tuleb sooritada tervikuna ja eeldame, et registripidaja on selleks hetkeks juba veendunud oma süsteemi võimekuses .ee registrisüsteemiga suhelda või õppinud tundma registripidaja portaali, sest operatsioonid ise peaksid võtma suhteliselt vähe aega, kindlasti mitte rohkem kui paar tundi.