Uudised

.ee ja domeenindusega seotud uudised

Tagasi

Eesti Interneti SA alustab registripidajatega lepingute sõlmimist uuele domeenikorraldusele üleminekuks

Eile kinnitas Eesti Interneti SA nõukogu domeeni aastatasu registripidajale 285 krooni aastas ning kiitis heaks registrilepingu, mille alusel saab nüüd alustada registripidajatega lepingute sõlmimist uuele domeenikorraldusele üleminekuks.
Põhjaliku ja internetikogukonna osapooli kaasava arutelu tulemusena nõukogus vastu võetud otsused võimaldavad ettevalmistustega uue .ee domeenikorraldusega liikuda järgmisse etappi, ütles Eesti Interneti SA juhatuse esimees Marek-Andres Kauts. „Hind lõppkasutajatele ehk registreerijatele kujuneb registripidajate turul arvestades vaba konkurentsi,“ kommenteeris Kauts.

Registrilepingu heakskiitmine võimaldab üle minna kahetasemelisele domeeninimede registreerimise korrale ja Eesti Interneti SA-l delegeerida domeeninimede registreerijate teenindamine ja registrisse kannete tegemine registripidajatele.

Registripidajateks võivad olla Interneti teenusepakkujad (ISP-d), telekomiettevõtted, majutusteenuse pakkujad või spetsiaalselt registripidajaks loodud ettevõtted, kes sõlmivad on Eesti Interneti SA-ga registrilepingu ja kellele on delegeeritud registreerija teenindamine. Registripidajatelt nõutava akrediteeringu kaudu tagab Eesti Interneti SA registripidajate poolt osutatava teenuse ühtlase kvaliteedi.

„Meie eesmärk on, et domeeninimede registreerijatel oleks võimalik kvaliteetse teenuse saamiseks valida piisava hulga registripidajate seast ja toimiks registripidajate vaheline vaba konkurents,“ ütles Kauts. Kauts lisas, et hetkeseisuga on registripidajaks saamise vastu huvi tundnud 48 Eesti ja välismaist ettevõtet, kellest 19-ga käib tehniliste liideste testimine.

Pärast piisava hulga akrediteeritud registripidajate olemasolu saab Eesti Interneti SA hakata domeeninimesid registreerima uue kahetasemelise korra järgi. „Ettevalmistuste tempo registripidajate lõikes on erinev. Mitmetel registripidajateks soovijatel, nii Eesti kui välismaistel, on ettevalmistused viimases järgus ja nendega olema valmis registrilepingud sõlmima aprillikuu jooksul“ ütles Eesti Interneti SA juhatuse liige ja .ee tippdomeeni administraator Jaak Lippmaa kommenteerides kahetasemeline registreerimise korra rakendumise ajalist plaani. „Üleminek uuele domeenikorrale on pikk ja aeganõudev protsess, mille tempo peab olema vastuvõetav kõigile osapooltele. Üleminek täpne kuupäev oleneb nüüd registripidajate valmisolekust“. Informatsioon akrediteeritud registripidajate ja kahetasemelise korra rakendumise kohta ilmub jooksvalt Eesti Interneti SA veebilehele.

Eesti Interneti SA on välja arendanud uue Eesti .ee maatunnusega tippdomeeni infosüsteemi. Võrreldes seni Eesti tippdomeeni haldamiseks kasutatud, suures osas 1996. aastal pärineval lahendusel baseeruva süsteemiga on tegemist täiesti uuel tasemel infrastruktuurilahendustega. Uus süsteem tagab tippdomeeni senisest oluliselt kõrgema turvalisuse taseme. Uus domeenikord näeb ette võimalused igal eraisikul registreerida .ee lõpuga domeeninime, ning ka juriidilistel isikutel registreerida rohkem kui üks .ee domeeninimi.

„.ee maatunnusega tippdomeen tähistab Eesti Vabariigi territooriumi Internetis, peame selle julgeoleku eest hoolt kandma samal tasemel nagu riigi geograafilise territooriumi eest“ kommenteeris Kauts valminud süsteemi tähtsust turvalisuse seisukohalt.

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi