Uudised

.ee ja domeenindusega seotud uudised

Tagasi

Eesti Interneti SA jätkab .ee tippdomeeni re-delegeerimist seniste kontaktisikute nõusolekuta

.ee tippdomeeni senised eraisikutest kontaktisikud Endel ja Jaak Lippmaa esitasid rahvusvahelist internetikorraldust koordineerivale ICANN-ile (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) soovi peatada .ee tippdomeeni re-delegeerimine Eesti Interneti SA-le, hoolimata sihtasutuse loomisel saavutatud kokkuleppest koondada seni eraisikute käes olnud rollid riigi ning erasektori koostöös loodud sihtasutusse.
„Eesti Interneti SA nõukogu otsustas re-delegeerimise protsessi ICANN-is jätkata vaatamata seniste kontaktisikute otsusele asuda seda vaidlustama. Re-delegeerimise alasteks vaidlusteks on ICANN-is olemas ka vastavad protseduurid ja pretsedendid,“ ütles Eesti Interneti SA juhatuse esimees Marek-Andres Kauts.

.ee tippdomeeni registri haldamisega seotud kohustusi täidab juba 2010. aastast Eesti Interneti SA ning ka varasemal perioodil ei olnud registri haldajaks ICANN-i juures .ee tippdomeeni sponsororganisatsioonina registreeritud Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (KBFI), vaid EENet. Seega ei kaasne andmete korrastamise venimisega ICANN-i andmebaasis ka takistusi registri haldamisele Eesti Interneti SA poolt.

ICANN-i juures registreeritud .ee tippdomeeni kontaktisikuteks on eraisikud Endel Lippmaa ja Jaak Lippmaa. 2008. aastal otsustas valitsuse, Tallinna Tehnikaülikooli, internetiga seotud teenuseid pakkuvate ettevõtete, intellektuaalomandi valdajate esindajate ja seniste tippdomeeni haldamisega seotud osapoolte esindajatest koosnev laiapõhjaline töörühm koondada kõik .ee domeeni haldamisega seotud ülesanded KBFI-lt ja Lippmaadelt infrastruktuuri haldamisega samasse asutusse, mille jaoks asutati Eesti Interneti SA. Töörühma tulemusena valminud kontseptsiooni kiitis heaks Informaatikanõukogu. Sponsororganisatsiooni Eesti Interneti SA re-delegeerimiseks saatsid toetuskirjad ICANN-ile senine sponsororganisatsioon KBFI, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium ja internetikogukonna esindajana Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL). Eesti Interneti SA on läbinud ka ICANNi vastavad due diligence protseduurid organisatsiooni võimekuse kontrollimiseks.

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi