Uudised

.ee ja domeenindusega seotud uudised

Tagasi

Esimese kahe päeva jooksul registreeriti 1329 uut domeeni

Esimese kahe päeva jooksul pärast uue korra kehtima hakkamist registreeriti 1329 uut .ee domeeni, mis on ligikaudu sama palju kui eelneva kahe kuu jooksul kokku. Registreerijate seas oli oodatult palju eraisikute poolt registreeritud domeene, kuid samuti teise ja enama domeeni registreerimisi ettevõttetele.
Esimese kahe päeva jooksul pärast uue korra kehtima hakkamist 1329 uut .ee domeeni, mis on ligikaudu sama palju kui eelneva kahe kuu jooksul kokku. Registreerijate seas oli oodatult palju eraisikute poolt registreeritud domeene, kuid samuti teise ja enama domeeni registreerimisi ettevõttetele.
„Uue domeenikorra eesmärk on muuta Eesti maatunnusega domeen senisest kättesaadamaks. Vaadates registreeringute suurt hulka võib öelda, et soovitud tulemus on saavutatud“ ütles Eesti Interneti SA juhatuse esimees Marek-Andres Kauts. „Eriti head meelt tunnen eraisikutest registreerijate suure huvi üle Eesti tunnusega domeeni registreerimise vastu. .ee domeen on riigi sümbol Internetis, peame selle kasutamise eest hoolt kandma nagu teistegi riigi sümbolite, riigi lipu ja vapi eest“.
Üleminek muutis ka registreerimise korraldust, domeeninime registreerijate teenindamine on Eesti Interneti SA-lt delegeeritud akrediteeritud ja vastavat lepingut omavatele registripidajatele. „Tagasiside põhjal registreerijatelt saan kinnitada, et uus mudel võeti hästi vastu ja registripidajate kaudu domeeni registreerida on mugav“ kommenteeris Kauts. Suurim arv domeene registreeriti Zone, Linxtelecomi ja Elioni kaudu.
Eesti Interneti SA ja registripidajate vahelistes sidekanalites esines ka esimene aps. Kahetasemelise domeenikorra iseärasuse tõttu tuli registreerijate võrdse kohtlemise tagamiseks ajutiselt peatada taotluste edastamine keskregistrisse kõigilt registripidajatelt. Lõppkasutajatelt ehk registreerijatelt domeenitaotluste vastuvõtmist registripidajate ja keskregistri vaheline ühenduse peatamine ei mõjutanud, praeguseks on ühendused taastatud ja kõik taotlused registripidajate juurest keskregistrisse edastatud.

Eile kehtima hakanud uus domeenikord tõi kaasa uued võimalused:
- eraisikud saavad võimaluse registreerida .ee domeeninimesid. Näiteks kasutamaks e-postiaadressi kujul eesnimi@perenimi.ee;
- välismaa isikud saavad võimaluse registreerida .ee domeeninimesid. Näiteks loomaks eestikeelset e-teenuste keskkonda;
- ühel isikul on võimalik registreerida mitu .ee domeeninime. Näiteks, kui ettevõttel on mitu kaubamärki ja ta soovib neid kõiki Internetis .ee domeeni all esindada;
- domeeninimede registreerimine hakkab toimuma kahetasemeliselt, see tähendab, et registreerijate teenindamine on Eesti Interneti SA poolt delegeeritud registripidajatele. Registripidajate nimekiri on avaldatud Eesti Interneti SA veebis;
- domeeninimedele kehtestatakse regulatiivne tasu. Tasu suurus registreerijale määratakse registripidajate poolt vabaturul arvestades konkurentsi.
Uutele domeenireeglitele üleminek hõlmab ka kõiki vanade reeglite järgi registreeritud .ee domeene. Nendele hakkas eile kehtima kuuekuuline üleminekuperiood, mille jooksul domeenide registreerijad peavad endale registripidaja valima ja registripidaja juures domeeni registreeringut uuendama.

Liberaalsele domeenikorrale üleminekuga paralleelselt alustab Eesti Interneti SA juures tööd domeeninimedega soetud vaidlusi lahendav sõltumatu organ – Domeenivaidluste komisjon. Komisjoni eesmärgiks on kohtule alternatiivse kiirmenetlusena lahendada domeenide võimalikke väärkasutusjuhte, kus registreerimisega rikutakse kolmandate isikute, näiteks kaubamärgiomanike õigusi.

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi