Uudised

.ee ja domeenindusega seotud uudised

Tagasi

EISi sisu haldamise põhimõtted Eesti internetis

Eesti Interneti SA (EIS) tegeleb maatunnusega tippdomeeni .ee haldamise, arendamise ja turvalisuse tagamisega. Lähtume enda tegevustes põhimõttest, et internet oleks puhas, aus ja turvaline. Siiski tuleb aeg-ajalt ette olukordi, kus .ee tsoonis levib pahatahtlikku sisu. Kuidas selliseid olukordi lahendatakse ning mida teha, kui oled avastanud internetist pahatahtliku sisu? Selgitame lähemalt EISI interneti sisu haldamise põhimõtteid.
EISi sisu haldamise põhimõtted Eesti internetis

Eesti internet paistab silma enda turvalisuse poolest, sellest hoolimata leiame aga .ee veebilehtedelt ka pahatahtlikku sisu. Tulenevalt EISi positsioonist .ee domeenide registreerimise korraldaja ja haldajana, on meil tehnilise suutlikkus peatada pahatahtlike veebilehtede sisu kuvamist ning keelumärkmete rakendamist. Seega saame piirata veebis levivate rikkumiste arvu ning panustada interneti puhtuse tagamisse.

Internetis aset leidvad pahatahtlikud tegevused saab jagada kaheks: veebilehe sisu ja tehnilise iseloomuga rikkumised. Lehe sisuga seotud tegevused on näiteks tarbija pettused, kaupade illegaalne müük, intellektuaalse omandi rikkumine ning muu Eesti Vabariigi või Euroopa Liidu õigusega vastuolus oleva sisu levitamine. Tehnilise iseloomuga rikkumiste puhul on üldjuhul tegemist pahavaraga nakatamise, rämpsposti saatmise või andmete õngitsemise ehk phishinguga.

EIS saab taoliste tegevuste piiramiseks kasutada erinevaid meetmeid, mille rakendamisel tugineme pädeva asutuse poolt poolt tehtud teavitusele. Seega tuleb eraisikul rikkumise avastamisel pöörduda esmalt just nende poole, et kindlaks teha rikkumise sisu, maht ja mõju. Pädevateks asutusteks on vastavalt Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA), Politsei- ja Piirivalveamet (PPA), Rahapesu Andmebüroo, CERT-EE, Kaitsepolitseiamet, Kohus, Prokuratuur ning akrediteeritud .ee registripidajad. Näiteks tasub TTJA poole pöörduda neil juhtudel, kus on alust kahtlustada tarbijate petmist. Tarbijakaitseseadusel alusel on ametil õigus kohustada EISi blokeerima domeenile juurdepääs või kustutada selle registreering, et tagada tarbija õiguste kaitse. Kui tegemist on aga tehnilise iseloomuga rikkumisega, tuleks pöörduda CERT-EE poole.

Juhul, kui EIS on saanud pädeva asutuse poolt tehtud teavituse, hindame rikkumiste mahtu ja mõju ning võtame vastu kaalutletud otsuse, milliseid piiranguid domeeninime suhtes rakendame. Otsuse tegemisel käsitleme igat juhtumit eraldiseisvalt ning lähtume domeeninime peatamisel rikkumise ja tagajärgede proportsionaalsusest. Tuleb rõhutada, et domeeni peatamine või kustutamine on viimane võimalus, kuidas rikkumist internetist kõrvaldada. See tähendab, et kontrollime, kas domeeninime taga olev isik on eelnevalt ära kasutanud kõik võimalused rikkumise kõrvaldamiseks näiteks registreerija, veebiteenuse või registripidaja poole pöördumise kaudu.

Näiteks olukorras, kus populaarses kuulutusportaalis on avaldatud üks häiriva sisuga kuulutus, ei ole proportsionaalselt õige peatada domeeninime registreering ning koos sellega kogu veebilehe töö. Esmalt tuleks pöörduda lehe halduri või veebiserveri teenuseosutaja poole ning nõuda konkreetse kuulutuse eemaldamist. Kui see ei anna tulemust ning rikkumine on hinnatud piisavalt suureks, viiakse alles viimase abinõuna läbi sisu eemaldamine kas domeeninime registreeringu peatamise või kustutamisena.

EIS on ennetava tegevusena sõlminud ka koostöölepingud PPA ja CERT-EEga, kellel on õigus saada ligipääs domeeninimega seotud andmetele. Nii saame ennetada ja tõkestada pahatahtlikku tegevust ning tuvastada kiirelt domeeni registreerija andmed. EISi poole võib pöörduda võimaliku rikkumise kahtlusega – anname vajadusel selgitusi või suuname õigesse kohta edasi. Seega, kui avastad või kahtlustad rikkuse esinemist, saad interneti sisu haldamise kohta lugeda pikemalt meie kodulehelt või anda sellest meile teada meili teel info@internet.ee.

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi