Uudised

.ee ja domeenindusega seotud uudised

Tagasi

Ümberregistreerimata .ee domeenide registrist kustutamist edasi ei lükata

Teisipäeval 14. detsembril 2010 kogunes Eesti Interneti SA ja registripidajate töörühm, et arutada Eesti riigitähisega domeenide registrit korrastava ümberregistreerimisperioodi peatse lõppemisega seotud probleeme. Ühiselt leiti, et perioodi pikendamiseks põhjust pole.

„Domeenide ümberregistreerimisperioodi lõpp on sisuliselt ukse ees, Eesti Interneti SA ja registripidajate ühise töörühma eesmärk oli kaardistada sellega seotud probleeme ja võimalikke lahendusi. Domeenide registreerimise korrast tulenevalt langeb ümberregistreerijate teenindamise põhiraskus just registripidajatele ja olime väga huvitatud nende seisukohtadest,“ ütles töörühma esimees, Eesti Interneti SA registripidajate koordinaator Kristo Kraanat.

„Analüüsides teenusepakkujate arvamusi ümberregistreerimiste dünaamika osas jõudsime tulemuseni, et kasutusesolevaid .ee domeene on 35 000 – 40 000. Ülejäänud on valdavas enamuses enam mitte kasutuses olevad domeenid, näiteks registreeritud ajutise iseloomuga kampaanialehtede jaoks või muul põhusel tänaseks tarbetuks muutunud. Kuid kuna varem tasuti domeenide eest riigieelarvest, siis oli paraku valdav mentaliteet “mõisaköis las lohiseb” ja registrisse oli jäetud suur hulk mitte kasutuses olevaid domeene. Registrit korrastav ümberregistreerimine selgitab need domeenid välja ja muudab need uuesti vabaks,” lisas Kraanat.

“Sellest hoolimata on perioodi lõpul oodata tavapärasest suuremat koormust ja registripidajad kinnitasid, et on valmis seda koormust kandma. Tähtaegade edasilükkamine ühtegi konkreetset probleemi ei lahendaks ja varem väljaöeldud kuupäevad jäävad paika,“ täiendas ta.

Kristo Kraanat: „Tahaksin siiski töörühma nimel inimestele südamele panna, et ümberregistreerimisperioodi lõpp on väga lähedal ja soovitame neil, kel tänaseni domeen ümberregistreerimata, sellega enam mitte viivitada. Domeeni tähtajaks ümberregistreerimata jätmine toob endaga kaasa kustutusmenetluse alustamise, mille käigus ümberregistreerimata domeen esmalt lõpetab oma töö ja lõpuks muutub ühel hetkel vabaks. Domeeniga seotud e-postiaadressid, kodulehed ja muud teenused lakkavad loomulikult kustutamismenetluse käigus töötamast“.

Eesti Interneti SA ja registripidajate töörühmas osalesid Zone Media OÜ, Elion Ettevõtted AS, Elkdata OÜ, Webnest OÜ-st ja Spin TEK AS.

Enne käesoleva aasta 5. juulit registreeritud EE-lõpuliste domeenide ümberregistreerimiseks on aega kuni 5. jaanuarini 2011. Tähtajaks ümberregistreerimata domeenide suhtes alustatakse kustutusmenetlust. Kustutusmenetluse tulemusena domeeninimed blokeeritakse, mis tähendab, et domeeniga seotud kodulehed ja meiliaadressid pole enam kättesaadavad.

Peale kustutusmenetlust muutuvad vabanenud domeenimed kõigile soovijatele kättesaadavateks põhimõttel „kes ees, see mees“.


Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi